Regulamin sklepu internetowego Biura Handlu Opałem Anna Wojtala

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
Sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.bho.com.pl
prowadzony jest przez firmę:

Biuro Handlu Opałem Anna Wojtala

ul. Spichrzowa 13

80-750 Gdańsk

e-mail:bho@bho.com.pl


Właścicielem i prowadzącym sklep pod adresem elektronicznym https://sklep.bho.com.pl zwany dalej sklep, jest Anna Wojtala prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlu Opałem, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Gdańsk , Wydział Polityki Gospodarczej pod numerem 22990.Siedziba firmy: ul. Spichrzowa 13,80-750 Gdańsk;NIP 584 000 64 09; Regon 190000745.


Przedmiot działalności sklepu internetowego

 1. Sklep prowadzi sprzedaż węgla wyłącznie na terenie RP.
 2. Kupującym w sklepie internetowym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż węgla w postacji worków 25 kg umieszczonych po 32 sztuki (800 kg) na palecie o wymiarach 800x1200mm.
 4. Jednorazowy zakup firmą kurierską minimalnie 1 paleta (800kg).
 5. Węgiel jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurjerskiej wyłącznie w dni robocze.
 6. Do miejsca wyładunku musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy
 ograniczeń ruchu.
 7. Firma kurjerska realizuje rozładunek palet do poziomu zero.
 8. Sklep internetowy Sprzedawcy oferuje możliwość odbioru osobistego zamówionego węgla po wczesniejszym skontaktowaniem sie telefonicznie pod numerem (58) 305 25 47 do 49.

Rejestracja i logowanie

 1. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja w sklepie internetowym,której
 dononuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, 
udostępnionego na stronie sklepu internetowego.
 2. W celu rejestracji na stronie internetowej https://sklep.bho.com.pl należy wypełnic
 formularz rejestracyjny Kupującego poprzez podanie m.in. następujacych danych imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nazwa, siedziba,dane do 
 faktury, telefon kontaktowy, adres e-mail, Pesel( w przypadku osób fizycznych) 
 lub NIP ( w przypadku firm).
 3. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący potwierdza zapoznaie się z regulaminem.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości. Nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia Kupującego z
 stosowania okreslonych w nim zasad.

Ceny

 1. Wszelkie ceny wystawionego do sprzedaży węgla na stronie sklepu internetowego są podawane w polskich złotych ( PLN/paletę) i są cenami brutto bez akcyzy.
 2. Koszty przesyłki zamówionego węgla ponosi Kupujący określonego w warunkach
 zakupu płatności i dostaw.Dostawa węgla odbywa się w wybrany przez Kupu-
 jącego i określony w zamówieniu sposób.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach węgla i usług znajdujących się w ofercie. Zamówienia złożone i opłacone przed
 datą wejścia w życie zmian ceny , będą realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia.


Realizacja zamówienia

 1. Przedmiotowa oferta stanowi zaproszenie do zawarcia umowy 9 zgodnie z art. 71k.c.)
 2. Kupjący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem 
 strony internetowej sklepu.Zamówienie składane w dniu wolne od pracy będą 
 potwierdzone w najbliższym dniu roboczym.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie farmularza. 
 Dodanie węgla do ,,KOSZYKA" oraz nacisnięcia przycisku ,,potwierdzam"
 oznacza złożenie zamówienia ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 4. Koszty przesyłki zamówionego węgla ponosi Kupujący. Dostawa węgla odbywa
 się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.
 5. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Umowa uznana jest za zawartą w momencie wpływu środków pieniężnych na 
 narchunek Sprzedajacego.
 7. Zapłata za zamówiony węgiel powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych
 od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie terminie zamówienie jest 
 automatycznie anulowana.
 8. Zapłata za zamówiony węgiel możliwa jest poprzez przelew indywidualny na 
 na rachunek bankowy 17 1160 2202 0000 0002 1614 0457.
 9. Czas realizacji zamówienia (czas od wpływu środków pieniężnych do wysyłki)
 wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 10. Sprzedaż udokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupujacego faktury.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy zależny od przewoźnika.


Reklamacje i gwarancje

 1. Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu kupionego węgla w terminie 14 dni od dnia otrzymania węgla. Odstapienie od
 umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni
 od dnia otrzymania węgla i przesłanie oświadczenia na adres: Biura Handlu Opałem Anna Wojtala, ul. Spichrzowa 13, 80-750 Gdańsk. Wzór oświadczenia
 stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Koszty zwrotu węgla ponosi Kupujący tylko bezpośrednie koszty zwrotu węgla.
 3. Zwracany węgiel nie może nosić śladów użycia i powinień być odesłany w stanie
 nienaruszonym na adres ul.Żarnowiecka, Puck.Do zachowania terminu wysta-
 rczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu w terminie 14 dni uiszczoną przez Kupującego
 płatność wraz z kosztami dostarczenia.Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek 
 bankowy Kupujacego.
 5. Jesli Kupujacy stwierdzi, że węgiel ( po przyjeciu na własność) posiada wady 
 fizyczne lub nie jest zgodny z umową może zgłosić reklamację pisemnie na adres
 e-mail : bho@bho.com.pl stosownie do wzoru protokołu reklemacyjnego 
 stanowiacego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłyniecia do Sprzedającego.

Pozostałe postanowienia

 1. Opis towaru i jego zdjęcia są własnością Sprzedawcy i są chronione prawem
 autorskim.
 2. Sprzedwaca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Informacje na stronie internetowej sklepu http://sklep.bho.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia 
 umowy ( zgodnie z art. 71 k.c.).
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązujacego prawa w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014
 o Prawach Konsumenta ( Dz.U. z 2014 r. poz.827 ze zm.) a także ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2013r.poz.
 1422 ze zm.).

 

Załączniki:


 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty